เข้าระบบ       

การบริการ รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท

  วันจันทร์ – ศุกร์

   • - 07.00 น. – 10.00 น. ราคา 200 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
   • - 10.00 น. – 15.00 น. ราคา 100 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
   • - 15.00 น. – 18.00 น. ราคา 200 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
   • - 18.00 น. – 21.00 น. ราคา 300 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
   

  วันเสาร์ – อาทิตย์

  • - 07.00 น. – 10.00 น. ราคา 200 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
  • - 10.00 น. – 15.00 น. ราคา 100 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
  • - 15.00 น. – 18.00 น. ราคา 200 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)
  • - 18.00 น. – 21.00 น. ราคา 300 บาท/ช.ม. (Baht/Hour)

ติดต่อจองสนาม

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
   -rungsang9court@gmail.com
   -Facebook : Rungsang Tennis Court
  • -Line id : 0626416469
  • -Tel : 062-641-6469, 02-393-8276

สนามเทนนิส ที่มีจำนวนสนามเยอะมากที่สุดในเขตบางนา

...