เข้าระบบ       

การเรียนการสอน

  การเรียนเป็นกลุ่ม

  • โปรแกรมในการเรียนการสอนประจำวันของสถาบันนั้น ประกอบด้วยการฝึกซ้อมอย่างเข็มข้น ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งรวมทั้งการฝึกสมรรถภาพร่างกาย โดยจะรวมทั้งการฝึกกลยุทธ์ในการเล่น การฝึกจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่การแข่งขันในทุกระดับ
   โปรแกรมในการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรมหลักดังนี้
  • การฝึกซ้อมแบบเต็มวัน
   -ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. สำหรับฝึกซ้อมในช่วงเช้า
   -ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. สำหรับฝึกซ้อมในช่วงบ่าย
  • การฝึกซ้อมแบบครึ่งวัน
   -ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. สำหรับฝึกซ้อมในช่วงเย็น(จ-ศ)
   -ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. สำหรับฝึกซ้อมในช่วงเช้า (ส-อา)
   *โปรแกรมการฝึกจะใช้เวลา 2-3 ชม. ของการฝึกซ้อมเทนนิส ฝึกสมรรถภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมในทุกวัน

  ...

วิธีการสมัคร

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
   -rungsang9court@gmail.com
   -Facebook : Rungsang Tenis Court
  • -Line id : 0626416469
  •  
   -Tel : 02-393-8276
 

อัตราค่าเรียนเทนนิส รุ่งแสงเทนนิส อคาเดมี่

  • ประเภทการสอน
   ราคา
   1 วัน ต่อ สัปดาห์
   2,400
   2 วัน ต่อ สัปดาห์
   4,800
   3 วัน ต่อ สัปดาห์
   6,000
   4 วัน ต่อ สัปดาห์
   6,400
   5 วัน ต่อ สัปดาห์
   7,200
   6 วัน ต่อ สัปดาห์
   7,200

    

   *อัตรานี้เป็นการเรียนเป็นกลุ่ม/2 ชั่วโมงต่อครั้ง/ระยะเวลา1เดือน
   วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น
   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 10.30 น และ 16.00 - 18.00 น
   กรณีเรียน Private class คิดทีชั่วโมงละ 400 บาทไม่รวมค่าสนาม

อาจารย์ผู้ชำนาญการ

 • นายโอม โตอาจ

  - กำลังศึกษาปริญญาเอก ในสาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  - ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนเทนนิส ที่ประเทศออสเตรเลีย Melbourne University

  - Lecturer Physical Education at Mahidol International College

  - อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาระดับบัณฑิต ของสาขาการจัดการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวิธีการทำข้อสอบMU-Test การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  - In house training ให้กับพนักงานบริษัทในการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

 • ณัฐกรณ์ แฮตอินทร์ตอง

  • เริ่มสอนปี 2006 – 2012 มีประสบการสอนมา 6 ปี

   ผลงานการสอน นักเรียนมี Ranking 3 ของประเทศ 1 คน Ranking 9 ของประเทศ 1 คน Ranking 11 ของประเทศ 1 คน รุ่น 10 ปี 

   

 • สู่นักเทนนิสมืออาชีพ

  ...